ΚΡΙΤΙΚΑ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 2012

Το περιοδικό Κριτικά δημοσιεύει πρωτότυπες βιβλιοκρισίες ακαδημαϊκού χαρακτήρα, αποβλέποντας στην επιστημονικά έγκυρη και έγκαιρη αποτίμηση της αξίας πρόσφατων ελληνικών ή ξενόγλωσσων εκδόσεων από τον χώρο της φιλοσοφίας, καθώς και από συγγενείς κλάδους. Τα κείμενα που υποβάλλονται υπόκεινται στην αξιολόγηση ανώνυμων κριτών. Για το έτος 2012 οι βιβλιοκρισίες αναδημοσιεύτηκαν σε έντυπη επετηρίδα με τίτλο Κριτικά. Φιλοσοφικές βιβλιοκρισίες, από τις εκδόσεις Ευρασία.

Κριτικα 2012

Uncategorized