A COLLECTION OF STUDIES

Βυζαντινοί και Αναγεννησιακοί φιλόσοφοι. Όψεις του έργου και της ζωής τους. Μελετήματα, Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2019, σελ. 248, ISBN : 978-618-5306-48-9.

Byzantine and Renaissance Philosophers. Aspects of their work and life. Studies, Publications K. & M. Ant. Stamoulis, Thessaloniki 2019, pp. 248, ISBN : 978-618-5306-48-9 [In print].

Εξώφυλλο-Βυζαντινοί και Αναγεννησιακοί Φιλόσοφοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Το βιβλίο αυτό δείχνει με ποιο τρόπο ορισμένοι λαμπροί φιλόσοφοι του Βυζαντίου και της Αναγέννησης κυοφόρησαν και επεξεργάστηκαν ιδέες και αρχές που καθόρισαν την εξέλιξη της ιστορικής πραγματικότητας. Οι θεματικές των μελετών στο παρόν έργο παρουσιάζουν μεγάλο εύρος, που συνδυάζεται με λεπτομερή ανάλυση της θέλησης για δημιουργικότητα, ισχύ και αλήθεια, των κυριότερων χαρακτηριστικών της παραγωγής λόγου στον δυτικό πολιτισμό μέχρι σήμερα. Στην πρώτη μελέτη, μέσα από την έρευνα των κειμένων του Μιχαήλ Ψελλού, καθίσταται φανερό ότι κατείχε μία σφαιρική γνώση από τους περισσότερους τομείς του απόκρυφου, το οποίο ερμήνευσε μέσω του νεοπλατωνικού υπόβαθρού του και των απηχήσεων των μονιστικών διδασκαλιών των Πατερικών δογμάτων. Η δεύτερη μελέτη εστιάζει στην εγκυκλοπαιδική παιδεία του Θεοδώρου Μετοχίτη. Στην τρίτη μελέτη, αναλύονται συνοπτικά οι βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας του Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνα. Η τέταρτη μελέτη στα αγγλικά, παρουσιάζει και συζητά, στη βάση του θετικισμού και υπό μεταμοντέρνα οπτική, την ερμηνεία του Γάλλου πολυμαθούς Αλεξάντρ Ζοζέφ Ιντούλφ Βενσάν στο έργο του Πλήθωνα Νόμων Συγγραφή. Η πέμπτη μελέτη έχει ως στόχο να δείξει ότι τα Σημειωματάρια του Λεονάρντο ντα Βίντσι παρουσιάζουν δομικούς και μορφικούς παραλληλισμούς με το Νεοπλατωνισμό. Η έκτη μελέτη περιγράφει για ποιόν λόγο τα Ερμητικά Κείμενα λησμονήθηκαν κατά τον Μεσαίωνα και επανεμφανίστηκαν στην Αναγέννηση. Η έβδομη και η όγδοη μελέτη είναι αφιερωμένες στις συμβολές του Ιησουίτη πολυμαθούς Αθανάσιου Κίρχερ στη νεότερη επιστήμη.

BOOK DESCRIPTION

This book shows how some brilliant philosophers of Byzantium and the Renaissance gave birth and elaborated ideas and principles that determined the evolution of historical reality. These studies have a wide range and are combined with a detailed analysis of the will for creativity, power and truth, the main characteristics of discourse production in Western civilization until today. In the first study, through the exploration of the occult texts by the Byzantine scholar Michael Psellos, it becomes obvious that he was holding global knowledge from all fields of occultism, which he interpreted through his Neo-platonic background and his impacts from monistic doctrines by Patristic dogmas. The second study gives attention to Theodore Metochites’ encyclopedic education (paideia). In the third study, the basic principles and characteristics of George Gemistos Plethon’s philosophy are concisely analyzed. The fourth study in English, presents and discusses, based on positivism and through postmodern perspective, the interpretation of the French mathematician and erudite Alexandre Joseph Hidulphe Vincent on George Gemistos Plethon’s Treatise on Laws. The fifth study aims to show that in Leonardo da Vinci’s Notebooks there are some structural and morphological parallels with Neo-platonism. The sixth study describes why the Hermetic Texts were forgotten during the Middle Ages and resurfaced in the Renaissance. The seventh and eighth studies are dedicated to the contributions of the Jesuit polymath Athanasius Kircher to modern science.